1. آب باران
 2. آب مناطق کوهستانی
 3. آبگوشت بزباش “گوشت گردن، دنبالچه، سبزیهای: تره، جعفری، شنبلیله، پیاز، سیر، نخود
 4. آبگوشت شیر که “مانند آبگوشت معمولی است اما به جای آب، شیر استفاده شود”
 5. آبگوشت لپه شامل”سیب زمینی، پیاز، لیمو عمانی، لپه، گوشت گردن”
 6. آش زیره
 7. انار شیرین
 8. بادام
 9. بنفشه
 10. به
 11. پاچه گوسفندی
 12. ترشی سیر
 13. خرمای نیم رسیده
 14. خیار چنبر
 15. دست و پاچه بال و گردن مرغان (اکثر مرغان و ماکیان)
 16. زرد آلو
 17. سبزی خوردن
 18. سرکه انگبین
 19. سرکه انگور خانگی
 20. سکنجبین
 21. سیب شیرین
 22. شله بریان
 23. شیر برنج
 24. فرنی
 25. کوکو سبزی
 26. کوفته
 27. گوشت بال و گردن مرغ بومی
 28. گوشت بره
 29. گوشت جوجه خروس
 30. گوشت مرغ خانگی
 31. نان فتیر
 32. نان فرنی
 33. نان گندم
 34. نیمروی عسلی